DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 648,000 ₫ 449,000 ₫
com.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
id.vn 159,000 ₫ 99,500 ₫
org.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
io.vn 49,800 ₫ 39,800 ₫
edu.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
net.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
idn.vn 42,000 ₫ 42,000 ₫
ac.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
gov.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
health.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
info.vn 159,000 ₫ 99,500 ₫
int.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
name.vn 74,000 ₫ 39,000 ₫
pro.vn 159,000 ₫ 99,500 ₫
biz.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
ai.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 271,000 ₫ 309,100 ₫
site 39,000 ₫ 803,000 ₫
fun 720,000 ₫ 803,000 ₫
online 39,000 ₫ 803,000 ₫
tech 1,149,000 ₫ 1,274,900 ₫
store 29,000 ₫ 1,142,900 ₫
net 281,000 ₫ 320,100 ₫
org 289,000 ₫ 328,900 ₫
info 685,000 ₫ 476,300 ₫
xyz 291,000 ₫ 331,100 ₫
asia 427,000 ₫ 480,700 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 817,000 ₫ 887,700 ₫
top 120,000 ₫ 143,000 ₫
us 305,000 ₫ 346,500 ₫
in 387,000 ₫ 425,700 ₫
biz 362,000 ₫ 409,200 ₫
mobi 395,000 ₫ 434,500 ₫
tv 1,102,000 ₫ 1,223,200 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 719,000 ₫ 801,900 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 217,000 ₫ 238,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 219,000 ₫ 262,900 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 622,000 ₫ 684,200 ₫
company 291,000 ₫ 452,100 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 769,000 ₫ 856,900 ₫
blog 639,000 ₫ 713,900 ₫
website 577,000 ₫ 645,700 ₫
space 577,000 ₫ 645,700 ₫
vip 418,000 ₫ 576,400 ₫
pro 449,000 ₫ 504,900 ₫
la 819,000 ₫ 900,900 ₫
contact 263,000 ₫ 300,300 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?